Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, amb criteris de representació proporcionals, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu sobre els temes que s’eleven al ple municipal.

Les comissions informatives es realitzen els dilluns anteriors a la celebració del Ple.

Tots els regidors de l’Ajuntament de Ribes de Freser formen part de les comissions informatives.