Informació al contribuent

Aquest és el calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2024:

 

1r període de cobrament

2n període de cobrament

3r període de cobrament

De l’1 de febrer al 2 d’abril de 2024 Del 15 d’abril a l’1 de juliol de 2024 Del 2 de setembre al 15 de novembre de 2024
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTV).
 • Impost sobre Béns    Immobles (IBI) urbana. (100% no domiciliats i 50% domiciliats).
 • Impost sobre Béns  Immobles (IBI) rústica.
 • Escombraries industrials i domiciliàries.                 (100% no domiciliats i 50% domiciliats).
 • Taxa d’autoritzacions d’autotaxis i vehicles de lloguer.
 • Servei del cementiri.
 • Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
 • Impost sobre Béns  Immobles (IBI) urbana.          (50% domiciliats).
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
 • Escombraries industrials i domiciliàries.                  (50% domiciliats).
 • Taxa de guals.

 

Descarregueu-vos la Infografia del calendari fiscal corresponent a l’exercici 2024.

 

Calendaris del contribuent dels anys anteriors: