Nova estratègia de comunicació a la Vall de Ribes

Aqlogotip_ValldeRibes_RGBuest dimarts es va presentar la nova estratègia de comunicació de la Vall de Ribes a l’Ajuntament de Toses amb totes les alcaldesses i alcaldes respectius. L’objectiu d’aquest nou projecte consisteix en la revitalització de la imatge turística de la Vall de Ribes per fer-la més atractiva i realitzar així, un nou enfoc de màrqueting turístic per què la destinació sigui més competitiva.

L’estiu del 2017, davant la necessitat d’unificar tot el material promocional i potenciar la imatge de la Vall de Ribes a l’oficina de turisme es va dur a terme diferents jornades de treball a través d’una empresa externa, entre el sector públic i privat per tal de definir l’ADN de la Vall de Ribes identificant-ne els elements propis i diferenciadors del territori.

Després d’aquest workshop, es van concretar els paràmetres per crear el nou logotip i conseqüentment, la nova imatge corporativa tenint en compte els visitants a la Vall de Ribes i la diversitat de recursos i productes turístics actuals.

Així doncs, a partir d’ara tota la promoció turística de la Vall de Ribes s’aplicarà el mateix manual d’estil sota els conceptes de tranquil·litat, relax i gaudi de l’entorn natural tant en les accions publicitàries, com visualment a l’oficina de turisme a través dels materials promocionals i de les xarxes socials i web.

Les primeres actuacions que s’han realitzat ha estat l’aplicació de la imatge corporativa a les xarxes socials de turisme de la Vall de Ribes (facebook, twitter, instagram i canal you tube); les següents serà la reestructuració i millora de la home de la web www.vallderibes.cat sota aquest nou disseny i estratègia comunicativa, i a l’estiu es preveu ja introduir la nova imatge de marca a l’oficina de turisme.

Paral·lelament, a tot aquest procés s’han realitzat uns vídeos promocionals de cadascun dels pobles de la Vall i una campanya al facebook mitjançant sis sortejos setmanals amb premis diversos del sector privat on es pretén potenciar el territori gràcies a les experiències proposades.

Val a dir, que amb aquestes accions més les tres realitzades entre l’any passat i aquest com, la via ferrada, els miradors paisatgístics i les 15 rutes senderistes gràcies el Pla de Foment i FEDER, la Vall de Ribes amplia la seva oferta turística relacionada amb la natura.