Complements, tèxtil, decoració

Arç Blanc. C/ Eres, 15 baixos. 659 141 495.
Artesania i regal Poca Cosa.
C/ Eres, 25. 605 914 879.
La Caixeta
. C/ Major, 8. 689 233 037.
Galeria Padequart. C/ Major, 3. Tel. 972 72 88 06.
Terra Baixa. C/ Major, 32. Tel. 676 89 18 25.
ITA antic i Modern. C/ Major, 11. Tel. 617 30 18 09.
La Vall. C/ Major, 19. Tel. 972 72 90 81.
Marcòlic sabateria. C/ Major, 19. Tel. 972 72 91 91.
Sacs. Pl. Mercat, 4. 972 72 72 41.