El Patrimoni

La presència de diferents vestigis arquitectònics descriuen la història i el desenvolupament urbanístic de la vila. Des del romànic passant per l’edat mitjana on encara resten les ruïnes del Castell de St. Pere fins arribar a principis del s.XX amb l’època modernista i noucentista. Edificis civils, industrials, equipaments públics, cases plurifamiliars i d’estiueig, les millores urbanístiques son exemples d’una arquitectura integrada en el paisatge local i entorn urbà.