Registre grups d’interés

El Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, crea i regula el Registre de Grups d’Interès de Catalunya, i actua com a Registre de la Generalitat i dels ens locals i organismes públics.
Aquest Registre s’ha organitzat de forma que es pugui tenir coneixement públic dels grups d’interès que actuen davant de cada un de les administracions o institucions que l’integren, així com de les activitats d’influència o intermediació que desenvolupen davant d’elles.


+ info a la web de justícia de la Generalitat