Sessió Plenaria de l’Ajuntament de Ribes de Freser

Per decret d’alcaldia s’ha convocat Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 25 de març de 2024 a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Ribes de Freser amb el següent ordre del dia.

 1. Aprovació de les actes anterior
 2. Despatx d’ofici
 3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
 4. Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al MINHAP
 5. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2023
 6. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’estabilitat, regla de la despesa i deute liquidació 2023
 7. Dació funció interventora 2023
 8. Donar compte de la delegació de competències als regidors
 9. Donar compte de la modificació del nomenament de Tinents d’Alcalde
 10. Donar compte de la modificació del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
 11. Modificació del nomenament de representants a òrgans col·legiats
 12. Conveni d’Itinerànnia 2024-2027
 13. Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 14. Ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d’aigua de xarxa en situacions de sequera
 15. Ocupació directa per a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes urbanístics
 16. Aixecament objeccions OPA 2023
 17. Reconeixement extrajudicial i modificació de crèdit 03/2024
 18. Mocions
  18.1.- Moció de suport als Pastorets de Ripoll
  18.2.- Moció de suport a les mobilitzacions de la pagesia
  18.3.- Moció de suport al congrés de la cultura catalana 2024-2025
  18.4.- Moció de suport a la Creu Roja
 19. Precs i preguntes

📌La sessió es portarà a terme de forma presencial a la sala de plens de l’Ajuntament. També es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube de l’Ajuntament de Ribes de Freser al següent enllaç: https://youtube.com/live/byEEnVwqz_c?feature=share