Edictes BOP

BOP Diputaci贸 de Girona

Exercici: 2023 Bop: 49-0 Edicte: 1712 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Bases de la XXVIena edici贸 dels Jocs Florals de Ribes de Freser
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1035 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovaci贸 del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 1132 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovaci贸 inicial de l'acord d'avinen莽a , pagament del preu just i ocupaci贸 corresponent a l'expedient d'expropiaci贸 de dos immobles propietat de la mercantil Ribes Disset Associats SL al carrer Berenguer el Vell 6
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 768 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractaci贸 de personal laboral fix i borsa
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 736 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Nomenament de funcionaris interins
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 497 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 21, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 de serveis de l'Escola bressol municipal
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 496 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 22, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 de serveis de la Residencia
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 386 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Delegaci贸 de les funcions de l'Alcaldia del 12 de gener al 17 de febrer de 2023
Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 99 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovaci贸 definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12123 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovaci贸 definitiva dels expedients de modificaci贸 de cr猫dit 13/2022 i 14/2022