Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4417 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases de selecció i la convocatòria per a la contractació de 4 joves en el marc del projecte Brigades joves
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3671 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3574 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal de neteja, en règim de personal laboral temporal, de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3069 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació dels plecs de clàusules dels permisos de caça 2024
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2927 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Iniciació de l'expedient d'ocupació directa d'una porció de la finca 131 de Ribes de Freser, inclosa en l'àmbit urbanístic del Pla de millora urbana PMU R5 (Mare de Déu de Gràcia), qualificada com a sistema públic destinat a aparcament
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2890 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Modificació de representants en òrgans col·legiats
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2685 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2682 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1888 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Bases de la XXVIIena edició dels Jocs Florals de Ribes de Freser