Licitacions any 2014

Licitació caça
Estella


Licitació Carrer Eres


Contracte del servei de neteja, enjardinament i desbrossament de diferents zones del municipi i dels seus nuclis agregats:

Contracte Servei Tècnic Integral de redacció, direcció i seguiment projecte constructiu de dos ascensors de connexió del barri del pavelló amb el C/ Fonderia.