Tràmits destacats

Model d’instàncies disponibles que es poden descarregar, imprimir i omplir amb les vostres dades i portar a l’ajuntament degudament signades per registrar-les.

INSTÀNCIA GENÈRICA
Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat. Tramita la instància genèrica


INSTÀNCIA PER LA SOL·LICITUD CESSIÓ DE MATERIAL, EQUIPAMENTS PÚBLICS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Sol·licitud per la reserva de material, equipaments públics i via pública. Per realitzar aquest tràmit, cal realitzar 2 passos:

  1. Descarregar i emplenar el formulari sol·licitud material (en pdf)*.
  2. Tramita la instància genèrica i adjunta el Formulari de sol·licitud de material* del punt 1.

INSTÀNCIA DE CENS D’ANIMALS
Per realitzar aquest tràmit, cal realitzar 2 passos:

  1. Descarregar i emplenar la instància de cens d’animals (en pdf).
  2. Tramita la instància genèrica i adjunta la instància de cens d’animals del punt 1.

* El formulari de sol·licitud de material cal descarregar-lo per tal d’omplir les dades directament, imprimir-lo i signar-lo manualment o amb certificat digital. Seguidament com la resta del procediment de les instàncies cal portar-lo al Registre General de l’Ajuntament presencialment. En el tràmit electrònic caldrà escanejar-lo un cop omplert, si està signat a mà, i adjuntar-lo amb la instància genèrica. Si està signat digitalment, es pot adjuntar directament en el tràmit en línia.


AUTORITZACIÓ PISCINA MENORS 12 – 14 ANYS