Documentació

Modificació 3 del POUP de la Vall de Ribes, relativa a la regulació d’usos en la zona de consolidació urbana, clau 2


Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de RibesLlicències Activitats