Sitmun. Sistema d’Informació Territorial Municipal

El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments de la demarcació de Girona en matèria de SIG, especialment els que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los- el coneixement, anàlisi i gestió del territori.

Informació Territorial Cartografiada de Ribes de Freser. Sitmun

SITMUN posa a disposició dels ajuntaments, i altres entitats locals, cartografia produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a nivell provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, anàlisi i impressió d’informació relacionada amb el territori. També disposa d’un mòdul administrador que permet gestionar l’accés a les dades i la seva disponibilitat.

SITMUN s’ha dotat de noves funcionalitats que complementen les existents, una d’aquestes iniciatives és el manteniment distribuït d’informacions geogràfiques, entre les quals hi ha la guia de carrers, l’inventari de serveis i equipaments o la gestió de llicències d’obres, informacions de competència municipal.

Aquesta inciativa està d’acord amb la Llei 11/2007, sobre accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, on s’impulsa a la reutilització d’aplicacions i transferència de tecnologies entre administracions.