Subvencions Diputació de Girona 2023

1. Fons de cooperació 2023

1.1 Enllumenat públic i manteniment vies públiques: 20.440,95 €
1.2 Maquinària instal·lacions esportives  i plans de protecció d’incendis: 40.000,00€
1.3 Actuacions en camins: 1.400,00 €
1.4 Despeses culturals: 10.666,05 €
1.5 Noves tecnologies: 1.285,60 €

 
 
2. Fons extraordinari 2023
 
2.1 Pavimentació vies públiques: 27.149,79 €
 
 
3. Subvenció per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2023: 9.000,00€

 

4. Subvencions per a les actuacions municipals per nevades: 10.008,49 €

 

5. Subvencions per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura pública: 15.663’75 €

 

6. Subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica per entitats adherides a la XSLPE: 4.000 €

 

7. Subvenció Programa A1: Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport (2023): 2225 €

 

8. Subvenció Programa A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars (2023): 1.000,00 €

 

9. Subvenció Convocatòria subvencions actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals  (2023)
Concepte subvencionat: Susbtitució de 800m de filat ramader al Bosc de la Vila
Import concedit: 4.496’92 €

 

10. Subvenció de la Campanya del Patrimoni Natural als ajuntaments, en el període 2023, de la Diputació de Girona (2023)
Concepte subvencionat: Creació d’hàbitats aquàtics.
Import concedit: 9.523,31 €

 

11. Subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge (2023)

L’Ajuntament de Ribes de Freser ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2023, en aquest s’ha elaborat un Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Ribes de Freser amb un cost de 16.516,50 € i una subvenció de 9.000,00 €.