Cada gota compta

Enfrontant-nos a un repte crucial, l’Ajuntament de Ribes de Freser i l’Empresa concessionària de l’aigua estem colze a colze en la cerca de solucions davant de l’estat de sequera que ens afecta. Hem fet un esforç per ampliar les nostres captacions, recentment a Bruguera i ara a l’entorn de Pardines, amb l’esperança de garantir un subministrament d’aigua més sostenible per a la nostra comunitat.

No obstant això, aquestes accions no ens eximeixen de responsabilitats individuals. Com a veïns de Ribes, hem de ser conscients de la importància de la gestió responsable de l’aigua.

Així, us instem a tots a unir-vos a nosaltres en aquest esforç col·lectiu i a redoblar els vostres esforços per reduir el consum d’aigua en les vostres llars i negocis. Cada gota compta en aquests moments!

És el moment de posar en pràctica petits canvis quotidians: reparar les fuites, utilitzar sistemes d’estalvi d’aigua i ser conscients del vostre consum. La nostra comunitat és forta i junts podem superar aquest desafiament ambiental.

Agraïm la comprensió i la col·laboració de tots mentre treballem de la mà per preservar el nostre recurs més preuat: l’aigua.