L’Ajuntament de Ribes aprova un nou pla per optimitzar i racionalitzar la gestió de l’aigua potable al municipi

L’Ajuntament de Ribes de Freser ha actualitzat el seu Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable. El nou Pla recull algunes propostes d’inversió per a l’optimització de les instal·lacions actuals i preténdotar el municipi d’un servei d’abastiment d’aigua que compleixi amb els estàndards de qualitat i incorpori alhora criteris d’eficiència i estalvi.

El passat 27 d’abril l’Ajuntament de Ribes de Freser va aprovar inicialment en sessió plenària el nou Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable, un document que defineix les actuacions a desenvolupar al llarg dels propers anys per tal de millorar la gestió de l’aigua al municipi en termes de sostenibilitat i racionalització. El nou Pla, que ha estat elaborat gràcies a una subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua, té per objectiu seguir garantint als ribatans i ribatanes un servei d’abastiment d’aigua per al consum humà que compleixi amb els estàndards de qualitat necessaris i que alhora incorpori criteris d’eficiència, optimització i estalvi.

Per tal de fer possible aquesta major cura en la gestió de l’aigua, el full de ruta aprovat preveu actuacions tant pel que fa a les instal·lacions hidràuliques com als processos associats, sempre amb la vista posada en la modernització i millora del sistema actual. Entre les accions més destacades recollides en el document hi ha, entre altres,la portada d’aigua a Batet, la implantaciód’un telecontrol, la captació per Ribesaltes, la sectorització de la xarxa per facilitar la detecció de fuites, l’afavoriment de les aportacions i captacions sense arsènic…

Mònica Santjaume, alcaldessa de Ribes de Freser, emmarca el Pla Director aprovat en la voluntat de l’Ajuntament de “tenir major cura d’un bé escàs i molt valuós, actualitzant unes instal·lacions i un sistema d’abastiment que necessiten ser modernitzats” i destaca, com a raó de ser del nou Pla, la “creixent consciència de la ciutadania respecte la importància de fer un ús racional i eficient de l’aigua potable”.

El nou Pla restarà en exposició pública durant 30 dies. Durant aquest període podrà ser objecte de reclamacions i observacions per part de la ciutadania i després serà aprovat definitivament.