L’Ajuntament de Ribes aprova un pla de reactivació econòmica i social del municipi

Amb un pressupost total de 100.000€, el pla de xoc preveu fins a 10 mesures adreçades a ajudar les famílies, empreses, comerços i autònoms del poble.

L’Ajuntament de Ribes de Freser ha aprovat un pla de reactivació social i econòmica sense precedents al municipi, que destinarà fins a 100.000€ al suport de les famílies, comerços, empreses i autònoms  ribatans. El pla consta de 10 mesures de xoc, totes elles enfocades a pal·liar les conseqüències econòmiques de l’emergència sanitària de la Covid-19 i a dinamitzar l’economia local en el context de crisi actual.

Entre les mesures aprovades hi ha diverses ajudes directes per a famílies, empreses i autònoms; la devolució de quotes i taxes a establiments i comerços del poble; l’impuls d’una campanya turística i una de comercial; la modificació del calendari fiscal de Ribes; i la creació d’una Oficina de Suport per a la tramitació d’ajudes.

L’alcaldessa de Ribes, Mònica Sanjaume, emmarca el pla aprovat en la voluntat de l’Ajuntament “de reactivar l’economia local en un context de crisi que està generant molta incertesa” i “estar al costat de les famílies, empreses, comerços i establiments que ho necessitin per tal que no es quedi ningú enrere”.  Tot seguit es detallen les 10 mesures que conformen el pla de reactivació econòmica que impulsarà l’Ajuntament.

  1. Modificació del calendari fiscal de l’Ajuntament de Ribes, per fer possible el retràs dels períodes de cobrança dels impostos i taxes, fins a l’estiu, garantint que no es girin rebuts, ni es carreguin les domiciliacions bancàries, durant el període de l’estat d’alarma.
  2. Línia d’ajudes directes a empreses i autònoms que han hagut de cessar la seva activitat, arran d’allò establert pel Decret 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma, amb un màxim de 650 euros per activitat econòmica, en funció dels condicionants establerts en les bases.
  3. Línia d’ajudes directes a empreses i autònoms que han patit una reducció de com a mínim el 70% en la seva facturació en el període comprès entre el 14 de març al 4 de maig, en relació a l’exercici 2019, amb un màxim de 400 euros per activitat econòmica, en funció dels condicionants establerts en les bases.
  4. Línia d’ajudes directes a famílies amb dificultats econòmiques fruit de la declaració d’ERTO o acomiadament, que han patit als seus llocs de treball. Les ajudes directes, s’atorgaran en funció del nombre de membres de la unitat familiar, i sempre que no es superin determinats llindars de retribucions salarials, béns immobles en propietat i actius en comptes bancaris, amb un màxim de 350 euros per família.
  5. Increment de l’aplicació pressupostària destinada a ajudes directes del Consorci de Benestar Social del Ripollès, a famílies empadronades a Ribes en risc d’exclusió social, per atendre despeses inajornables de subministraments energètics, atenció de menors al càrrec (inscripcions al casal d’estiu i altres), lloguers i/o alimentació.
  6. Devolució íntegra de la taxa per l’ocupació de via pública per l’establiment de terrasses corresponent a l’exercici 2020.
  7. Devolució íntegra de la taxa per l’ocupació de via pública corresponent al mercat municipal durant el període de l’estat d’alarma, vista la impossibilitat material de desenvolupar la seva activitat ordinària.
  8. Impuls d’una campanya turística, amb activitats per tots els públics sota el títol “A Ribes com a casa”, per tal de promoure el turisme de proximitat, amb una especial atenció al compliment de les mesures de protecció sanitàries i de seguretat i higiene als espais públics.
  9. Programa d’incentivació comercial “Comprar a Ribes, té premi”. 10000€ en xecs descompte per gastar als establiments i comerços de Ribes de Freser incentivant la compra de proximitat i premiant el compromís amb el sector local.
  10. Creació, a partir de l’entrada en vigor de les convocatòries d’ajudes indicades, d’una Oficina de Suport en la tramitació de les ajudes a l’Ajuntament de Ribes de Freser.

Programa Reactivacio Ribes de Freser