Neteja lleres rius

Ribes de Freser ha dut a terme la neteja dels seus rius Freser, Rigat i segadell dins el tram urbà. Del Freser s’ha netejat des de la resclosa de Can Gusi fins a la passarel·la del Pg. Saida, del Rigat des de l’Hotel Prats fins al garatge Portavella i del Segadell des del C/ Estiradors fins al final aparcament del cremallera.

Els treballs que s’han realitzat han consistit principalment d’una banda, amb una neteja de seguretat basada en la retirada d’arbres tombats i vegetació morta acumulada a la llera per què en cas de riuades poden ocasionar obturacions en infraestructures aigües avall, així com, la recollida de deixalles i restes no pròpies del lloc dutes posteriorment a la deixalleria (bàsicament plàstics i llaunes); i d’una altra banda, una neteja per eliminar vegetació exòtica, exactament l’eliminació de budleia, un arbust exòtic que desplaça la vegetació de ribera autòctona, i la robínia pseudoàcia, un arbre exòtic amb gran poder de rebrot que no permet el correcte desenvolupament del arbrat típic de ribera com són els verns i les saules.

Aquestes tasques han estat una continuació de les neteges iniciades al 2010 sota la tutela del Consorci del Ter, i que s’han perllongat en el temps per garantir un estat òptim de les lleres en el tram urbà de Ribes. Aquesta neteja ha durat 3 setmanes i hi han intervingut un total de 8 operaris forestals de la Fundació Privada Map, dels quals 6 tenien algun tipus de discapacitat o minusvàlida, i bàsicament han consistit en tallar arbres tombats o morts, trossejar-los a una mida inferior a 1 metre, desbrossar amb desbrossadores equipades amb disc triturador la vegetació arbustiva i arrencar la budleia i cremar in-situ juntament amb la brancada més petita.

Neteja lleres2