Ordenança tinença d’animals

L’Ajuntament de Ribes de Freser, en el passat ple de 31 de març, va aprovar l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia i la tinença d’animals potencialment perillosos.

La nova ordenança reguladora, modifica l’existent aprovada l’any 2008 de manera que s’amplia amb nous articles destinats a regular la presència d’animals de companyia a la via pública, així com les condicions que han de complir els seus propietaris i les persones que els condueixin, establint-se també un règim sancionador per a les persones que les incompleixin.

Finalment s’ha modificat l’ordenança fiscal per a la inscripció al cens dels animals de companyia i la sol·licitud de la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos establint-se una taxa per una sola vegada, tant per la inscripció com la sol·licitud.