Nota informativa Ajudes DAAC i DARP

L’Ajuntament de Ribes de Freser és beneficiàri l’ajut Annex 2 “Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal “finançat pel DAAC: 4.487,63€ i pel FEADER: 3.38540€

L’Ajuntament de Ribes de Freser és benficiari de l’ajut Annex 3 “Xarxa viària per a la Gestió de Boscos” finançat pel DARP: 3.944,40€ i pel FEADER: 2.975,60€