Procés selectiu plaça de vigilant


Acta definitiva
del procés de selecció de vigilant municipal:

Acta definitiva de vigilant municipal

 

 

 

Acta tribunal qualificador fase oposició exercici 2 i 3.

Acta tribunal fase oposició

Relació definitiva d’admesos i exclosos.

Anunci de relació definitiva d’admesos i exclosos de la plaça de vigilant

Relació provisional d’admesos i exclosos.

Anunci de relació provisional d’admesos i exclosos de la plaça de vigilant