Preinscripció a l’Institut Escola de Ribes de Freser (curs 2020-2021)

Atesa la situació extraordinària de la Covid-19, les preinscripcions es faran de manera telemàtica del 13 al 22 de maig. En casos excepcionals, la preinscripció es podrà fer presencialment del 19 al 22 de maig a la Secretaria de Primària i demanant cita prèvia al 676 02 64 53.

L’Institut Escola de Ribes de Freser inicia la preinscripció per al proper curs 2020-2021. Es podrà fer del 13 al 22 de maig de manera telemàtica. Només caldrà que la facin els nous alumnes del centre, és a dir, aquells que comencin P3 i aquells que provinguin d’altres centres. Els alumnes de 6è de l’Escola Mare de Déu de Núria no hauran de fer la preinscripció per a 1r d’ESO.

Com realitzar la preinscripció telemàtica?

Es pot trobar tota la informació sobre el procediment per fer la preinscripció al web del Departament d’Educació

A més, caldrà enviar al correu del centre (b7010803@xtec.cat), degudament escanejada o fotografiada, la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud de preinscripció (Codi del centre 17010803). Clica aquí per descarregar-te’l
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal)
  • DNI de l’alumne/a si en té
  • Llibre de família
  • Targeta sanitària de l’alumne/a
  • Llibre de vacunacions

Com realitzar la preinscripció de forma presencial?

En casos excepcionals, la preinscripció es podrà fer presencialment del 19 al 22 de maig a la Secretaria de Primària. Caldrà, però, demanar cita prèvia trucant al telèfon 676 02 64 53 a partir del dimecres 13 de maig de 9 a 13h. En cas de fer la preinscripció presencial, caldrà seguir les següents normes:

  • La preinscripció la realitzarà una única persona
  • Es gestionarà l’accés al centre de forma individual. La persona haurà de romandre a l’exterior del recinte fins que sigui cridat.
  • Caldrà utilitzar mascareta i guants.
  • La documentació a aportar serà la mateixa que en les preinscripcions telemàtiques. En cas de no portar la documentació complimentada de casa, caldrà portar un bolígraf.

Més informació

Escola Mare de Déu de Núria: https://agora.xtec.cat/ceipmdnuria/

Institut Joan Triadú: https://sites.google.com/a/xtec.cat/sinjoantriadu/

Estudiar a Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/