Consulteu les ajudes del Departament del Treball pels autònoms que acreditin menys ingressos pel coronavirus

La Generalitat ha pressupostat en 7,5 milions d’euros aquesta ajuda, que preveu beneficiar uns 4.500 catalans.

L’Ajuntament de Ribes de Freser, per tal de fer arribar la informació necessària a tots els veïns i veïnes del municipi que es veuen afectats per l’emergència sanitària del coronavirus, la qual els impedeix treballar o els implicarà una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, es fa ressò de l’ajut que ha aprovat avui el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Aquest, en forma de prestació econòmica, permetrà a les persones treballadores autònomes –persona física– que acrediti una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, una ajuda de fins a 2.000 euros.  Aquests hauran de figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. Per rebre més informació sobre l’ajut a persones autònomes, us podeu posar en contacte amb el 93 228 57 21 o al correu treballautonom.tsf@gencat.cat.